Skip to main content

Thư viện công cộng chính Đài Trung

Thư viện công cộng chính Đài Trung

Chi nhánh quận Trung tâm

Chi nhánh quận Trung tâm

Chi nhánh quận Đông

Chi nhánh quận Đông

Chi nhánh Dadun

Chi nhánh Dadun
 • Khu hành chính
  Quận Tây
 • Điện thoại
  +886-4-23710370
 • Fax
  +886-4-23710024
 • Địa chỉ
 • Hạ tầng dịch vụ
  Wifi Khu truyền thông đa phương tiện Máy mượn sách tự động Khu học tập Chỗ ngồi cho người dùng laptop Thang máy Máy vi tính công cộng Xe đạp iBike Chỗ đỗ xe WC cho người dẫn theo trẻ em
 • Giờ mở cửa
  Tòa nhà A, Phòng tạp chí tầng 3 tòa nhà B
  8:30-21:00 Thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần
  Khu học tập tầng 2 tòa nhà B
  8:00-21:00 Thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần

Chi nhánh quận Tây

Chi nhánh quận Tây

Chi nhánh quận Nam

Chi nhánh quận Nam
TOP