Skip to main content
Chính sách an ninh mạng

Chào mừng các bạn đến với website của Thư viện công lập thành phố Đài Trung (sau đây gọi tắt là website này), để giúp bạn yên tâm sử dụng cách dịch vụ do website này cung cấp, xin giải thích với bạn về chính sách an toàn thông tin của website này như sau:

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của website này, website này sẽ không sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp cho các mục đích ngoài mục đích thu thập cụ thể, cũng sẽ không tiết lộ cho người thứ ba.


An toàn và bảo vệ thông tin

Để đảm bảo cho sự an toàn máy chủ của website này và đảm bảo có thể tiếp tục phục vụ cho tất cả người dùng, chúng tôi có thực hiện quét virus định kỳ bằng phần mềm quét virus và tiến hành quét không định kỳ những điểm yếu và tiến hành khắc phục những lỗ hổng của hệ thống, để cung cấp cho người sử dụng môi trường truy cập webstie càng an toàn hơn; đồng thời sử dụng chức năng giám sát bằng tường lửa, phòng chống sự xâm nhập bất hợp pháp, phá hoại hoặc đánh cắp dữ liệu, để tránh thông tin của website bị sử dụng bất hợp pháp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

Mọi hành vi tìm cách upload hoặc sửa đổi các dịch vụ và các thông tin liên quan do website này cung cấp mà không được ủy quyền, đều bị nghiêm cấm và được coi là vi phạm pháp luật.

Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:42:00
TOP