Skip to main content

 Hệ thống tra cứu ấn phẩm phục vụ tra cứu tổng thể đối với tổng trụ sở và toàn bộ các chi nhánh của Thư viện công lập thành phố Đài Trung, cung cấp cho người sử dụng các kiểu tra cứu đa dạng, bao gồm tìm kiếm duy nhất, chức năng tìm kiếm nâng cao, độc giả nhập bất kỳ từ khóa muốn tra cứu, sau khi tra cứu có thể lập tức tìm kiếm thông tin danh mục ấn phẩm của thư viện, bạn có thể tận dụng chức năng tìm kiếm nâng cao, tự lập điều kiện tìm kiếm và cơ chế tìm kiếm nâng cao theo mục để tiến hành tra cứu.

Tra cứu ấn phẩm
Sách điện tử
Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:38:00
TOP