Skip to main content

 hư viện công lập thành phố Đài Trung, cung cấp tra cứu danh mục các loại sách và tạp chí điện tử phong phú đa dạng của các chi nhánh (Website: https://www.library.taichung.gov.tw/ebook), chỉ cần có thẻ mượn sách của Thư viện công lập thành phố Đài Trung, đăng nhập bằng tài khoản khi xin cấp thẻ (số CMND) và mật mã (cài đặt ban đầu là 4 chữ số gồm tháng và ngày sinh), là có thể sử dụng các hạng mục phục vụ tiện lợi đọc sách đám mây, nếu chưa xin cấp thẻ mượn sách của Thư viện công lập thành phố Đài Trung, chỉ cần xin cấp thẻ đọc sách điện tử tại: https://ipac.library.taichung.gov.tw/webpac/web_register.cfm, là có thể mượn sách, mỗi độc giả cùng lúc có thể mượn 4 cuốn sách điện tử (thời hạn mượn là 14 ngày), 4 cuốn tạp chí điện tử (thời hạn mượn là 7 ngày), khi đến hạn, hệ thống sẽ tự trả sách, độc giả không cần phải làm thủ tục trả sách, vô cùng tiện lợi.

HyRead ebook(Mở cửa sổ mới)
iRead eBooks(Mở cửa sổ mới)
Rudn library(Mở cửa sổ mới)
Ngày cập nhật:2021/2/26 PM 03:41:00
TOP