Skip to main content
Giới thiệu tóm tắt về tài liệu của thư viện

 Thư viện công lập thành phố Đài Trung thu thập các loại ấn phẩm tài liệu khác nhau, ngoài các loại sách truyện, còn có tạp chí, báo giấy, các ấn phẩm nghe nhìn và tài nguyên kỹ thuật số (gồm sách điện tử, tạp chí điện tử và cơ sở dữ liệu điện tử, v.v.), chủ đề bao quát nhiều lĩnh vực gồm nhân văn, nghệ thuật, xã hội, tự nhiên và khoa học ứng dụng; loại sách ngôn ngữ thì gồm các thứ tiếng như tiếng Trung, nhóm ngôn ngữ phương Tây, nhóm ngôn ngữ Đông Nam Á, v.v.; về chiều sâu nội dung thì các thông tin chung như vui chơi giải trí, học tập và nhu cầu cuộc sống sẽ là chính, còn các tài nguyên chuyên sâu về chuyên môn ngành nghề hoặc nghiên cứu học thuật là phụ. Đồng thời thu thập các ấn phẩm sách truyện theo nhu cầu của các nhóm đối tượng khác nhau như thiếu nhi, thanh thiếu niên và người cao tuổi, để áp ứng sở thích đọc và nhu cầu thông tin cho các nhóm khác nhau, cung cấp cho người dân dịch vụ thông tin đa dạng và tiện ích.

Ngày cập nhật:2023/4/17 AM 09:42:00
TOP