Skip to main content
Trung tâm tài nguyên quận trung tâm

 Trung tâm tài nguyên quận Trung tâm được đặt tại chi nhánh Huludun của Thư viện công lập thành phố Đài Trung, sau khi hoàn công chính thức khai trương vào ngày 7/7/2015, với một không gian đọc sách mới mẻ và thoải mái, các đầu sách được các chuyên gia chọn lọc, thiết lập kho ấn phẩm sưu tầm phong phú và có chất lượng; giao thông thuận tiện, vị trí địa lý phù hợp, tạo một không gian đọc sách thân thiện cho độc giả của thành phố Đài Trung, cũng là một thư viện công cộng được yêu thích và làm nâng cao tỷ lệ đọc sách

 Kho tài nguyên ấn phẩm của Trung tâm tài nguyên quận Trung tâm gồm 4 mục lục chủ yếu là “Văn hóa sáng tạo”, “Đa văn hóa”, “Tính tri thức” và “Thanh thiếu niên”, được đặt tại tầng hầm B1 tòa nhà A và tầng 3 tòa nhà B của thư viện. Trong đó các đầu sách “Đa văn hóa” mà một trong những nét đặc sắc của trung tâm, hiện có khoảng 11.293 cuốn, là những đầu sách bằng ngôn ngữ của nhiều quốc gia Đông Nam Á gồm tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Malaysia, tiếng Miến Điện, tiếng Lào, tiếng Việt Nam và tiếng Campuchia, v.v., do tổ chọn sách của Thư viện Quốc gia Bộ Giáo dục đã lựa chọn những ấn phẩm sách hay trong và ngoài nước, để đáp ứng nhu cầu đọc sách của độc giả di dân mới đến từ các quốc gia Đông Nam Á và của những người thích đọc sách; cũng kỳ vọng có thể thúc đẩy sự hòa hợp cộng đồng, để làm quen, tìm hiểu và thưởng thức nội hàm văn hóa khác nhau thông qua việc thúc đẩy phong trào đọc sách đa văn hóa, qua đó có thể ủng hộ lẫn nhau, cùng tồn tại một cách hòa hợp và bình đẳng, cùng xây dựng Đài Trung trở thành một thành phố có phong trào đọc sách phong phú đa dạng.

Trung tâm tài nguyên quận trung tâm
Văn hóa sáng tạo
Đa văn hóa
Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:37:00
TOP