Skip to main content
Tình nguyện viên thư viện
Phương thức tuyển dụng: tuyển dụng dài hạn, có thể tải tờ rơi hướng dẫn tuyển dụng và phiếu báo danh trên mục “Góc tình nguyện viên” của website chính thức hoặc tới lấy tại quầy phục vụ của các chi nhánh thư viện. Địa điểm phục vụ: tại Thư viện công lập thành phố Đài Trung và các chi nhánh thuộc hệ thống. Quy trình tuyển dụng: sau khi nộp phiếu báo danh, thư viện sẽ tiến hành sơ tuyển hồ sơ, rồi thông báo thời gian phỏng vấn cho người đáp ứng được yêu cầu. Đối tượng tuyển dụng: người đủ 18 tuổi trở lên, có nhiệt huyết với công việc phục vụ, yêu thích đọc sách. Nhóm phục vụ và nội dung phục vụ:
  • Nhóm đọc sách: hỗ trợ các công việc như đưa sách lên kệ, sắp xếp kệ, tìm sách, bổ sung sách, luân chuyển sách.
  • Nhóm kể chuyện: hỗ trợ kể chuyện, đóng vai các nhân vật trong truyện tranh.
  • Nhóm chỉnh lý tài liệu: hỗ trợ lập danh mục và xử lý sách, sắp xếp sách quyên tặng; cần người có tính tỉ mỉ và kiên nhẫn (ví dụ hỗ trợ dán tem mã vạch và các loại nhãn dán, có thể phối hợp huấn luyện nội bộ để thao tác vận hành hệ thống ấn phẩm sách báo của thư viện).
  • Nhóm thông tin: khi tổ chức hoạt động, hỗ trợ người dân gia nhập các nền mạng xã hội liên quan của thư viện, đồng thời hỗ trợ quảng bá tài nguyên số, ngoài ra còn làm trợ giảng cho các buổi tập huấn về tài nguyên số.
  • Nhóm hành chính: hỗ trợ các công việc hành chính cho đội ngũ tình nguyện viên.
  • Nhóm hoạt động: hỗ trợ hoạt động quảng bá đọc sách, thuyết trình cho khách tham quan, chụp ảnh quay phim, v.v.

* Các nhóm phục vụ trên có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu phục vụ tình nguyện nguyên của các chi nhánh thư viện.

* Tuyển dụng tình nguyện viên theo nhóm dựa trên nguyện vọng và khả năng sở trường; sau khi gia nhập cần phục vụ tại thư viện ít nhất 1 năm, đồng thời có thể phối hợp tham gia khóa huấn luyện và thực tập dành cho tình nguyện viên.

* Khi nộp hồ sơ báo danh tức là đã đồng ý tuân thủ “Trọng tâm quản lý tình nguyện viên” của Thư viện công lập thành phố Đài Trung và các quy định về phục vụ tình nguyện của chính quyền thành phố Đài Trung.

* Xin hoan nghênh những người có khả năng nói tiếng Anh cơ bản và các bạn tân di dân gia nhập đội ngũ tình nguyện viên kể chuyện. Vui lòng tham khảo tờ rơi hướng dẫn tuyển dụng để biết thêm chi tiết về thông tin tuyển dụng và nội dung công việc.

kể một câu chuyện
lời nói
giúp đỡ
Ngày cập nhật:2023/4/17 AM 09:42:00
TOP