Skip to main content
Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin

Chào mừng bạn đến với website của Thư viện công lập thành phố Đài Trung (dưới đây gọi tắt là website này), website này tôn trọng và bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư khi bạn sử dụng mạng internet, để giúp bạn tìm hiểu phương thức thu thập, vận dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, xin vui lòng đọc kỹ các thông tin dưới đây.

Phạm vi áp dụng chính sách

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của website này thích hợp áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân liên quan khi bạn sử dụng các hạng mục phục vụ của website Thư viện công lập thành phố Đài Trung, website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung, nhưng không thích hợp áp dụng cho các trang web khác có liên kết với website này (ngoài website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung), những trang web liên kết với website này đều có chính sách bảo vệ quyền bí mật riêng tư và an toàn thông tin của mình, website này không chịu trách nhiệm liên đới, khi bạn kết nối những trang web đó, việc bảo vệ thông tin cá nhân sẽ áp dụng theo chính sách bảo vệ quyền bí mật riêng tư của các trang web đó.


Chính sách thu thập thông tin cá nhân:
 1. Đối với hành vi đơn thuần truy cập và tải file từ website này, thì website này sẽ không thu thập mọi thông tin nhân thân của bạn.
 2. Sử dụng các hạng mục được cung cấp bởi website này (gồm cả website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung), khi có yêu cầu người xin phải cung cấp thông tin cá nhân, website này sẽ căn cứ theo nhu cầu để yêu cầu bạn cung cấp những thông tin mới nhất và trung thực nhất gồm họ tên, số CMND Đài Loan, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ hộ tịch hoặc địa chỉ liên lạc. Nếu thông tin bạn cung cấp có bất kỳ sai sót hoặc không đúng, website này có quyền từ chối cho phép bạn sử dụng một phần hoặc toàn bộ hạng mục phục vụ.
 3. Website này (gồm cả website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung) sẽ lưu lại những thông tin gồm địa chỉ IP của người dùng, thời gian lên mạng, và thông tin các trang web đã truy cập, những thông tin này sẽ được cung cấp cho đơn vị quản lý website Thư viện công lập thành phố Đài Trung sử dụng nội bộ để tiến hành phân tích tổng lượng với mục đích điều tra lưu lượng website và hành vi sử dụng website, để giúp ích cho việc nâng cao chất lượng phục vụ của website này, nhưng sẽ không tiến hành phân tích riêng đối với từng người sử dụng.
 4. Để cung cấp dịch vụ tương tác tốt, trên nguyên tắc của chính sách này, website này sẽ viết và đọc cookies trên trình duyệt của bạn. Website này sẽ không sử dụng cookies để ghi chép lại mọi thông tin cá nhân riêng tư của bạn, cũng sẽ không đọc mọi cookies do các trang web khác lưu vào.
 5. Máy chủ hệ thống của website này (gồm cả website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung) có cài đặt các thiết bị an toàn thông tin cũng như các kỹ thuật và trình tự bảo vệ an toàn cần thiết như tường lửa, hệ thống phòng chống virus, để bảo vệ hệ thống và thông tin cá nhân của người dùng, khi bạn sử dụng chức năng của các dịch vụ thuộc website này, mọi thông tin được lưu trữ này trên hệ thống này cũng như tài khoản và mật mã đăng nhập để sử dụng, đều sẽ được bảo vệ đầy đủ, để bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng.

Chính sách sử dụng chung thông tin với người thứ ba

Website này (gồm cả website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung) tuyệt đối không tùy ý bán, trao đổi hoặc cho thuê mọi thông tin cá nhân của bạn cho các đoàn thể, cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân khác. Ngoại trừ các trường hợp dưới đây, website này sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo quy định pháp luật:

 1. Phối hợp với công tác điều tra hợp pháp của cơ quan tư pháp, công tác điều tra hoặc sử dụng theo yêu cầu chức năng của các cơ quan thẩm quyền, website này sẽ tùy theo mức độ áp dụng luật pháp và việc có tuân thủ trình tự pháp lý hay không, để áp dụng các biện pháp phối hợp cần thiết.
 2. Khi hành vi trên website này của một ai có khả năng gây tổn thất hoặc làm cản trở quyền lợi của người sử dụng website này hoặc của người thứ ba có liên quan, nếu website này có đủ căn cứ để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân để nhận dạng, liên lạc hoặc thực hiện xử lý pháp luật đối với người có hành vi là điều cần thiết, thì website này được tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Chính sách chỉnh sửa thông tin cá nhân

Website này (gồm cả website tra cứu ấn phẩm và ứng dụng APP Thư viện công lập thành phố Đài Trung) có nghĩa vụ bảo vệ bí mật riêng tư của người xin cấp thẻ, nếu không được sự đồng ý của bạn hoặc không thuộc một trong các tình huống dưới đây, sẽ không tự động chỉnh sửa hoặc xóa mọi thông tin hoặc hồ sơ dữ liệu cá nhân.

 1. Thông qua con đường hợp pháp.
 2. Phòng ngừa và bảo vệ cho các quyền lợi cá nhân liên quan.
 3. Chính sách gửi thông tin quảng bá giới thiệu website này hoặc gửi qua thư điện tử.
 4. Sau khi được sự đồng ý trước của bạn, website này sẽ gửi thông tin quảng bá giới thiệu website hoặc gửi email cho bạn. Trên mẫu thông tin hoặc trên email, website này sẽ cung cấp phương pháp, chỉ dẫn hoặc liên kết chức năng để bạn có thể ngừng tiếp nhận những thông tin này hoặc email bất cứ lúc nào.
 5. Ngoại trừ gửi thông tin quảng bá giới thiệu website, đối với những thông tin cá nhân mà website này có được, sẽ không sử dụng vào việc gửi thông tin vì mục đích thương mại.
Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:42:00
TOP