Skip to main content
Máy mượn - trả sách tự động

 Toàn bộ 45 chi nhánh thuộc hệ thống thư viện công lập thành phố Đài Trung đều có cung cấp dịch vụ tiện lợi “Máy mượn - trả sách tự động”, quy trình thao tác rất đơn giản dễ dàng, giúp độc giả có thể nhanh chóng tự hoàn thành việc mượn và trả sách báo; ngoài ra còn tích hợp các chức năng như gia hạn mượn, tra cứu thông tin cũ và thông báo đẩy bằng poster. Các hạng mục phục vụ này giúp giảm thiểu việc tiếp xúc giữa mọi người, cung cấp dịch vụ mượn sách cá nhân không tiếp xúc, vừa nhanh chóng tiện lợi lại vừa an toàn.

sử dụng Máy mượn - trả sách tự động
Máy mượn - trả sách tự động
Ngày cập nhật:2023/4/17 AM 09:43:00
TOP