Skip to main content
Các Hoạt Động Theo Chủ Đề
Nhà nhà đều là phòng đọc sách

 Hoạt động này bắt đầu từ năm 2017, mượn sách, báo danh, chụp hình chia sẻ phong cách phòng đọc sách của gia đình, để tham gia dự thi.

 Dùng thẻ mượn sách gia đình để mượn sách của Thư viện công lập thành phố Đài Trung về đọc, trang trí ngôi nhà của bạn thành phòng đọc sách độc nhất vô nhị, biến phong trào đọc sách ở đô thị trở thành một phong cách sống.

Nhà nhà đều là phòng đọc sách
Phòng đọc thiếu nhi
LIOU,KE-SIANG Phòng đọc

Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 11:54:00
TOP