Skip to main content
Các Hoạt Động Theo Chủ Đề
Ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế

 iếng mẹ đẻ không chỉ là thứ ngôn ngữ mà tất cả chúng ta tập nói lúc còn nhỏ, mà cũng là một phương tiện tự nhiên để giao lưu tư tưởng, không chỉ có thể tạo nhận thức về nguồn gốc xuất thân của bản thân, mà còn đóng vai trò chính trong việc truyền thụ văn hóa. Vào năm 1999, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc đã đề xướng, bắt đầu từ năm 2000, lấy ngày 21-2 hằng năm làm “Ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế”, mục tiêu là quảng bá với toàn cầu về tầm quan trọng của việc bảo vệ ngôn ngữ, thúc đẩy sự kế thừa phát huy tiếng mẹ đẻ, tránh để đại đa số các ngôn ngữ trên trái đất bị biến mất, làm thức tỉnh ý thức của mọi người đối với tiếng mẹ đẻ của chính mình; qua đó đối diện và công nhận văn hóa, khơi dậy giá trị tiềm tàng sâu xa nhất của văn hóa. Vì vậy để quảng bá phong trào học tiếng mẹ đẻ, thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ đa dạng hóa cho Đài Loan, Thư viện công lập thành phố Đài Trung đã tổ chức chùm hoạt động “Ngày Tiếng mẹ đẻ Quốc tế”, gồm có kể chuyện, câu lạc bộ đọc sách, xem phim, tọa đàm, triển lãm sách theo chủ đề, trải nghiệm sáng tạo đa văn hóa, quảng bá tài nguyên kỹ thuật số, bồi dưỡng đội ngũ tình nguyện viên và thưởng thức nghệ thuật; hy vọng giúp mọi người được trải nghiệm những điều quý giá và tốt đẹp thông qua ngôn ngữ của các nhóm cộng đồng khác nhau gồm tiếng mẹ đẻ của các tộc người thổ dân, tiếng Đài, tiếng Khách Gia và ngôn ngữ của các nhóm cộng đồng di dân mới, đóng góp một phần công sức trong việc kế thừa phát huy ngôn ngữ và văn hóa.

Ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế
triển lãm sách theo chủ đề
có kể chuyện

Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:41:00
TOP