Skip to main content
Các Hoạt Động Theo Chủ Đề
Ngày đọc sách thế giới

 gày Đọc Sách Thế giới bắt nguồn từ truyền thuyết “Sách và hoa hồng” rất lãng mạn của vùng Catalunya ở Tây Ban Nha, tới năm 1995 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) chính thức tuyên bố lấy ngày 23 tháng 4 làm “Ngày Sách và Bản quyền Thế giới” (hay gọi là “Ngày Đọc Sách Thế giới”), hy vọng thông qua hoạt động chúc mừng vào ngày này, toàn thế giới sẽ quan tâm tới sự phát triển của việc đọc sách, xuất bản và quyền sở hữu trí tuệ, kêu gọi các trường học, thư viện, các nhà xuất bản và các tổ chức phi lợi nhuận khác hãy thúc đẩy hoạt động đọc sách nhiều hơn nữa, qua đó khơi dậy sở thích đọc sách của mọi người và sự coi trọng bản quyền. Từ đó trở đi, ngày 23/4 đã trở thành ngày lễ đối với người yêu thích đọc sách trên toàn cầu.

 ể thúc đẩy việc đọc sách, Thư viện công lập thành phố Đài Trung hằng năm đều cho ra mắt chùm hoạt động theo chủ đề, kết hợp với triển lãm sách theo chủ đề, hoạt động chợ phiên, v.v., hy vọng thông qua hoạt động để giúp người dân phát hiện thấy sự đa dạng và tốt đẹp của việc đọc sách đối với đời sống, với những sắc thái muôn màu muôn vẻ.

Ngày đọc sách thế giới
hoạt động chợ phiên
với triển lãm sách theo chủ đề

Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:40:00
TOP