Skip to main content
Các Hoạt Động Theo Chủ Đề
Ngày hội đọc sách đài trung

 “Ngày hội đọc sách Đài Trung” bắt nguồn từ “Ngày hội đọc sách Đài Loan” – là lễ hội thường niên của giới thư viện Đài Loan, vào quý 4 hằng năm, phối kết hợp với những đối tác đọc sách thuộc các tầng lớp, các lĩnh vực, để tổ chức một loạt hoạt động theo chủ đề, để đọc sách hòa nhập vào cuộc sống một cách sinh động, khuyến khích người dân đọc sách, cảm nhận được tư tưởng, tình huống trong những cuốn sách. Nội dung hoạt động gồm có: phiên chợ sách, triển lãm sách sáng tạo, hoạt động bình chọn “Nhà nhà đều là phòng đọc sách”, hoạt động tham quan các điểm văn hóa du lịch để khuyến khích mọi người đọc sách, nghỉ qua đêm tại thư viện, trao đổi sách hay và trao đổi tạp chí cũ. Trong đó hoạt động có quy mô lớn nhất là phiên chợ sách “Có sách thật hạnh phúc”, để kết nối những người thuộc ngành văn hóa nghệ thuật, với các quầy sách của các chi nhánh thư viện, hiệu sách, nhà xuất bản và các trường đại học với nhau, quy hoạch các trải nghiệm thủ công như cắt giấy, trò chơi cờ bàn và các tác phẩm mỹ thuật, và cho mời các đoàn kịch, vũ đoàn cũng là các đối tác đọc sách tham dự biểu diễn, cùng người dân đọc sách bằng nhiều hình thức phong phú.

Ngày hội đọc sách đài trung
phiên chợ sách
triển lãm sách sáng tạo

Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:40:00
TOP