Skip to main content
Các Hoạt Động Theo Chủ Đề
Thư viện lưu động

 Thư viện Công lập Thành phố Đài Trung đang xúc tiến dịch vụ thư viện lưu động và tích cực cung cấp tài liệu thư viện tới những nơi không có điều kiện tiếp cận thư viện cho mọi người dân.

 Thư viện Công lập Thành phố Đài Trung đang tích cực tiếp xúc với các cộng đồng và khu vực công cộng, đồng thời hợp tác với các đền, chùa, chợ, địa điểm thắng cảnh, công viên, bệnh viện, trường đại học và các tổ chức chiến lược khác để khuyến khích việc đọc và lựa chọn sách phù hợp với nhu cầu bản thân, rút ​​ngắn khoảng cách giữa thư viện và công chúng. Trong suốt thời kỳ dịch bệnh, thông qua những bộ sưu tập sách đa dạng về thể loại và chủ đề, thái độ phục vụ hết sức thân thiện cũng như hoạt động kể chuyện bằng sách tranh của các thủ thư, vẻ đẹp của văn hóa đọc đã được truyền tải, qua đó nuôi dưỡng niềm ham thích đọc sách cho trẻ em; dù là cung cấp sách để tự đọc hay đọc cho nghe theo nhóm thì những hoạt động này đều góp phần đạt được hiệu ứng “mọi nơi trong thành phố đều là không gian học tập của tôi!”

 Vào năm 2022, dịch vụ thư viện lưu động đã được Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (American Library Association, ALA) bầu chọn là một trong những “Mô hình Thư viện Xuất sắc nhất trên toàn cầu”, danh hiệu này góp phần đưa dịch vụ đọc sách lưu động của Thành phố Đài Trung ra với toàn thế giới.

Best Practices from World Libraries Photo Gallery actively provides library resources to the places far away from libraries for children   children’s fondness for reading  


Ngày cập nhật:2023/1/5 AM 11:47:00
TOP