Skip to main content
Tanya Jawab yang Sering Dijumpai
06
Apa itu kartu keluarga? Boleh meminjam berapa buku?

Kartu keluarga adalah kartu perpustakaan berbasis keluarga, yang dapat digunakan bersama oleh anggota keluarga. Mengurus kartu perpustakaan keluarga perlu menunjukkan Kartu Keluarga atau transkrip pendaftaran rumah tangga, setiap keluarga terbatas satu lembar, satu lembar kartu keluarga boleh meminjam data buku pustaka 60 jilid dan data audiovisual 5 buah, dan boleh membuat reservasi buku pustaka 4 jilid dan data audiovisual 2 buah.

Tanggal perbaruan:2020/8/14 AM 09:22:00
TOP